Sponsorcommissie

De sponsorcommissie werft sponsoren, onderhoudt het contact en draagt zorg voor het actueel houden van alle sponsorcontracten. Voor het Pinkstertoernooi worden de sponsoren benaderd om een financiële of materiële bijdrage te leveren t.b.v. het sportief danwel commercieel doeleinde.

Tenslotte ziet deze commissie erop toe dat benodigde materialen/diensten voor de vereniging zo mogelijk bij één van onze sponsoren afgenomen worden.

 

Leden: Wie kan waarvoor benaderd worden bij vragen? Contactgegevens
Niels Schrijver Alles omtrent sponsoren en sponsoring.

sponsorcommissie@tvlemelerveld.nl

Marcel Heerink  Alles omtrent sponsoren en sponsoring.