Bestuur

Kerntaak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Deze taak omvat al wat noodzakelijk is om de vereniging in stand te houden. Het bestuur geeft leiding aan de diverse commissies binnen de vereniging.  Zij stippelen het beleid uit met goedkeur van de algemene ledenvergadering en zorgen dat deze opgevolgd wordt en de bijbehorende begroting zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. 

 

Leden: Contactgegevens (telefoon & mailadres)
Ellen Zwakenberg
(Voorzitter) 
bestuur@tvlemelerveld.nl
Kim Eilert
(secretariaat)
 
Gerard Hulsink
(penningmeester)
 
Ans Heerink (bestuurslid)  
Kees Voskes (bestuurslid)