KNLTB Fair Play reglement en gedragscodes

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de KNLTB een Reglement Fair Play en doelgroep-specifieke gedragscodes opgesteld. In de gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de betreffende doelgroep zich moet houden. Handel je in strijd met de gedragscode, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play.

Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Verder moet deze aanpak er ook voor zorgen dat betrokkenen weten hoe ze kunnen of moeten handelen bij een overtreding van de gedragscodes en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt.

Wij, als tennisvereniging Lemelerveld, volgen dit ‘Fair Play’ reglement en bijbehorende gedragscodes.

Wij verwachten dat eenieder die een overtreding van een gedragscode constateert, zijn/haar
sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij het bestuur van de vereniging en/of bij
het KNLTB Meldpunt (via fairplay@knltb.nl, of het anonieme meldsysteem) en/of bij het ISR
meldpunt (in geval van doping of seksuele intimidatie).

Neem contact op met een vertrouwenspersoon van de knltb als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou
steun en advies te geven. Zie onderstaande link:

https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

Handig documenten en meer informatie wat betreft gedragscodes en reglementen zijn te vinden via de volgende link: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/gedragscodes-en-reglementen/