Huisregels

Om optimaal te kunnen (blijven) genieten van het tennisspelletje en van onze mooie accommodatie hebben we een paar huisregels opgesteld:

Banen:

 • De Pro Bounce banen zijn altijd open, behalve bij opdooi. In de periode van opdooi mogen de banen niet betreden worden. Door er alleen al op te lopen, kan er veel schade veroorzaakt worden. Op de website wordt aangegeven als de banen gesloten zijn.
 • De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen of sportschoenen geschikt voor kunstgras.
 • Het is verboden breekbare voorwerpen mee te nemen op de banen.
 • Zorgvuldig onderhoud van de baancommissie en normaal gebruik van de leden is van groot belang voor de kwaliteit en de levensduur van de banen.
 • Ieder lid kan tegen betaling van borg een sleutel van de tennisbanen krijgen. Hieruit volgt dat de opening en sluiting van het baanhek voor ieders eigen verantwoordelijkheid is.
 • In de oefenkooi mogen niet meer dan twee personen tegelijk spelen ivm de veiligheid.

Afhangsysteem:

 • Om te kunnen spelen dient men de beschikking te hebben over een pasje dat op het tijdbord gehangen moet worden op het tijdstip dat men wil beginnen met spelen.
 • Speeltijden gaan in en lopen af op elke 15 minuten van het uur. Maximale afschrijfduur voor zowel dubbel- als enkelspel is 45 minuten.
 • Na het afhangen moet tenminste één van de spelers op de baan aanwezig zijn. Gaat men tussentijds weg dan vervalt het recht op de baan en moet men opnieuw de tijd instellen.
 • Tussentijds oponthoud door o.a. weersomstandigheden gaat van de te spelen tijd af.
 • Indien je wordt afgehangen moet je minimaal 15 minuten wachten voordat je een andere baan weer afhangt. Dus niet van de ene baan naar de andere oversteken.
 • Met wachttijden van meer dan 2×45 minuten is men verplicht te dubbelen.

Introducés:

 • Leden die geïnteresseerden willen laten kennismaken met de tennissport, kunnen deze introduceren. Hiervoor kan men een introductiekaart kopen voor € 2,50 bij Geesje Talen (Nieuwstraat 4/ 0620999105).
 • Juniorleden mogen alleen een introducé meenemen als ze onder begeleiding van een seniorlid zijn.

Verlichting:

 • Om gebruik te maken van de verlichting moet men een euromunt in de automaat (links naast de voordeur) werpen.
 • 1 euromunt staat voor 45 minuten verlichting. De reservering via de KNLTB ClubApp bepaald de speelduur. Na de reservering moet men dus de baan verlaten als deze door anderen is gereserveerd, ook als de tijdsduur van de verlichting nog niet is afgelopen.

Tennistassen:

 • Ivm de beperkte ruimte mogen tennistassen niet meegenomen worden de kantine in. Ze kunnen worden opgeborgen in de kleedkamers of het daarvoor bestemde tassenrek (rechts van de achterdeur).

Tossen:

 • Tijdens de tos momenten (donderdagavond vanaf 19.00 uur en zondagochtend vanaf 10.30 uur) zijn alle banen gereserveerd. Alleen wanneer de deelnemers van de tos niet alle banen nodig hebben, kan er vrij gespeeld worden op de overige banen.

Kantine:

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel kan er gevraagd worden om een ID kaart.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het tennispark.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Het is niet toegestaan om te roken in de kantine of in één van de andere ruimtes.

Algemeen:

 • Schade aan de goede naam van de vereniging of aan haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid of diens introducé, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dit lid worden verhaald.