Bestuur en commissies

Op deze pagina’s staat informatie over de samenstelling en taken van het bestuur, de diverse commissies en andere contactpersonen.

We moedigen leden aan om zich beschikbaar te stellen voor bestuursfuncties of een bijdrage te leveren aan één van de commissies.