Bestuur

Kerntaak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Deze taak omvat al wat noodzakelijk is om de vereniging in stand te houden. Het bestuur geeft leiding aan de diverse commissies binnen de vereniging.  Zij stippelen het beleid uit met goedkeur van de algemene ledenvergadering en zorgen dat deze opgevolgd wordt en de bijbehorende begroting zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. 

 

Leden: Wie kan waarvoor benaderd worden bij vragen? Contactgegevens (telefoon & mailadres)
Ellen Zwakenberg
(Voorzitter) 
Alle voorkomende vragen en contactpersoon voor:

  • Clubkampioenschappen commissie
  • Communicatie & PR commissie

06 – 11 39 42 37

reiminkharry@gmail.com

Ardin Boschman (secretariaat)

 

 

06 – 23 25 33 96

bestuur@tvlemelerveld.nl

Gerard Hulsink

(Penningmeester
met assistentie van
Anne in de Wal.)

Alle financiële  zaken en contactpersoon voor: 

  • Kantinecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Ledenadministratie

06 – 55 79 36 55        

ghulsink@hotmail.com

Yvette Veltmaat (bestuurslid)   06 – 12 92 66 86
Rik Exel (bestuurslid)   0572 – 372788